Влес Кнiга  Iсходны словесы | Выразе | Азбуковник | О памянте | Будиславль 
  на первую страницу Весте | Оуказiцы   
Потомки славянских волхвов Карпат
от 18.01.16
  
О памянте


Третій Святий вечір припадає на Водохрестя - 18 січня

В Карпаты, в Карпаты, где спит Святогор, откуда виднеется русский простор - ДиМитрий Вергун

Третій Святий вечір припадає на Водохрестя - 18 січня. Він також сухий - усі говіють, постять, аж доки не винесуть водицю із церкви. Цілий день божкують і лагодяться до вечері, як на перший Святвечір, лиш уже із вечерею не ждуть сходу вечірньої зірниці, а їдять, коли напються свяченої води. Зрання кожна ґаздиня робить із воску маленькі хрестики, несуть їх у коновочці з водицею святити - від церкви кожен спішить до хати. По восковому хрестику ґаздиня наліплює на всіх стінах хати, на усіх одвірках, на входах до хліву, колешень, стаєнь. Так само баранам, коровам, бикам - до рогів. На ці хрестики не маєт моци і путері ударити ні відьма, ні упир, ані єка инчя нечіста сила.
19 січня маємо Відорші - Ардань (у Розтоках кажуть Йордан). Це свято обходять дуже гонорово, а найкраще виглядає, як ідуть святити воду на Ардан.
Дівки, легші убираються якнайгонорніше, бо то уже мясниці - пора сватань. Не пусто співають у нас:
Наша каша, добрий борщ.
Дівки файні до Видорщ.
А як минут Видорші,
Дівки стануть як турші.
Турш - то таке ніяке дерево, що не росте ні уверх, ні вшир. Туршами також називають запаршивілих телят, що не правляться, лиш кучерявіють.
Тоти дівки й удовиці, що хочуть у цім році віддатися (ясно, що вийти заміж), стараються зловитися попові за рясу або бодай ущипнути за що-небудь, як переступає поріг із церкви на Ардан. Котра то зробить, кажуть, що точно в цім році віддасться. І та дівка, що несе Матір Божу на Ардан, також має завитися у цім році.
Усі ґазди, що мають пасіку (а карпатські меди, відколи гори, славляться), ідуть на Ардан із засвіченими трійцями. Піп гасить трійці у Ардані (в ріці) - це на рої, парої, на меди.
На Ардані, бувало, - казали старі гуцули, - грішко вигеукували стрільці из пістолєт, що аж дим из пороху укривау Ардан. На Відорші по днині, яка запогідна, ворожили старі люди політе на пасіку і урожу на ціле літо.
По Ардані не вільно прати чотирнадцять днів, бо в усіх ріках, потоках і головицях вода свячена! Того свята на Ардані умиваються водою, аби змити із себе усєкі услауди. Набирають води у судиння до хати на цілий рік
Марія Влад. Стрітеннє. Книжка гуцульських звичаїв і вірувань. 1992
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_37.htm
http://romanbook.ru/book/download/4043666/

Ой, помагай Бог, пан господарю!
До тебе!
Вот тебе кличе на порадочку
До себе!
Идут до тебе любыи гости,
Любыи гости, все коляднички,
Все коляднички, все молодчики.
Вечёр добрый, пан господарю!
Чи е ты дома?
Чи нема? Дай ся чути!
Чи позволите колядовати,
Колядовати, дом звеселити?
- Хозяин отзывается: Колядуйте! Просимо!
После того вайда становится в средине пред передними окнами, за ним все колядники полукругом и, обнимаясь руками, поют, слегка покачиваясь по сторонам, прежде хозяину дома, потом хозяйке, детям (если есть), т.е., парням и мальчикам, наконец девушкам, взросдым и малым, даже грудным младенцам, называя всякое лицо по имени, с припевом к каждому стиху

I. Колядки хозяевам

1 Ой изышлися три товарищи,
Славен еси! славен еси,
Наш милый Боже на небеси!
(припев повторяется за каждым стихом)
Един товариш бел месяченько,
Другий товариш ясне соненько,
Третий товариш та дробен дождик.
Месяц же каже: Нема над мене:
Як же я зойду ввечер под повни,
Освечу жь бо я горы й долины,
Горы й долины, поля, дубровы,
Поля, дубровы, церкви, костёлы.
А сонце каже: Нема над мене:
Як же я зойду в неделю рано,
Обогрею жь я горы й долины,
Горы й долины, поля, дубровы,
Поля, дубровы, церкви, костёлы.
А дождик каже: Нема над мене:
Як же я поду три разы в Маю,
Розвеселю жь я горы й долины,
Горы й долины, поля, дубровы,
Жита, пшеници, всяки пашници

2 Ой у нашего господарентя,
Бог ему дав!
Не завудуйте, милые братья,
Бог ему дав!
Господарентя, на имя Ивана,
Подворёнко му красно вметено,
На том подворёнькю светлонька стоит,
А в той светлонце тисовы столы,
А по тых столах тонки убрусы,
А на тых убрусах все колачеве,
Все колачеве, житны, пшеничны,
Коло колачёв жовтыи чаши,
Жовтыи чаши с зеленым вином,
С зеленым вином, с солодким медом,
С солодким медом, с вареным пивом;
За столом сидят три товариши:
Перший товариш ясен месячик,
Другий товариш светлое сонце,
Третий товариш сам Бог небесный.
Перед ними стоит господаречко,
Господаречко, на имя Иванко;
Ой стоит, стоит, шапочку держит,
Шапочку держит, низко ся кланя'т:
Ой я вас прошу, три товариши,
Ой я вас прошу, на що ми Бог дав,
Ой я вас прошу, ежьте, та пийте! -
Выхвалюеся перший товариш,
Перший товариш, ясный месячик:
Як же я зойду з вечера поздно,
Ой я освечу горы, долины,
Горы, долины, господарентя.
Выхвалюеся другий товариш,
Другий товариш, светлое сонце:
Як же я зойду в неделю рано,
Я обогрею горы, долины,
Горы, долины, темны лесове,
Темны лесове, чистое поле,
Чистое поле господарентя.
Третий товариш, сам Бог небесный:
Як же я спущу дробного дожджу,
Зрадуе ми ся весь мирный светок,
Весь мирный светок, жито, пшениця,
Жито, пшениця, всяка севбиця,
Всяка севбиця господарентя

27 Ой в чистом поле близко дороге,
Ой дай, Боже!
Стоит ми, стоит, церковця нова,
Церковця нова, побудована,
Побудована с трёма вершечки,
С трёма вершечки, с двома оконцы;
На тых вершечках три голубоньки;
По под церковцю лежит стежечка;
Надошли жь нею два мысливчики,
Та й высмотрели три голубчики,
Та й взяли они, гей, померяти,
А голубчики те ним промовляют:
Меряй, померяй, а в нас не стреляй!
Ой бо жь мы не е три голубоньки,
Але жь бо мы е три Ангелоньки,
Три Ангелоньки з небес зосланы.
Чому жь так не е, як було давно,
Як було давно, а в преждевеку:
А в преждевеку, з перводеянья?
Святам Николам пива не варят,
Святам Рождествам службы не служат,
Святам Водорщам свечи не сучат;
Бо уже давно, як правды нема,
Уже ся Царя повоёвали,
Бо Царь на Царя войско сбирае,
А брат на брата мечем рубае,
Сестра сестрици чары готуе,
Ой бо сын вотця до права тягае,
Донька на матерь гнев поднимае,
Ой бо кум кума зводит з розума,
Сусед суседа збавляе xлеба

II Колядки хозяйкам

4 Ой при кирници, та при студници,
Ой дай, Боже!
Ой там, черцеве воду святили,
Воду святили, благословили,
Та загубили золотый хрестик
Ой була жь туды гладка стеженька,
Ой ишла жь нею та газдиненька.
Та газдиненька, на имя Mapия,
Ой найшла жь она золотый хрестик.
Та зостречае два, три, черцеве:
Бог помогай, Бог помогай, та газдиненько,
Та газдиненько, на имя Mapие!
- Богдай здоровы два, три, черцеве!
- Будем пытати а зведовати,
Ой ци не знайшла золотый хрестик?
- Ой хоть ем найшла, хоть ем не найшла,
Що жь мене буде за переемец?
- Будем за тебе Бога просити,
Бога просити, службы служити.
Не он за тебе, за господаря,
За господаря, та й за деточки,
Та й за деточки, за соседочки

Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким (три части в четырёх томах). Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете, 1878г.
7 Коли не была з нещада света,
Подуй же, подуй, Господи,
Из святым духом по земли!
Тогды не было неба, ни земли,
Ано лем было синое море,
В середь моря зеленый явор,
На яворойку три голубоньки,
Три голубоньки радоньку радять,
Радоньку радять, як свет сновати:
Та спустимеся на дно до моря,
Та достанеме дробного песку,
Дробный песочек посееме мы,
Та нам ся стане чорна землиця;
Та достанеме золотый камень,
Золотый камень посееме мы,
Та нам ся стане ясне небойко,
Ясне небойко, светле сонейко,
Светле сонейко, ясен месячик,
Ясен месячик, ясна зорниця,
Ясна зорниця, дробны звездойки
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким (три части в четырёх томах). Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете, 1878г.
http://www.mirknig.com/2011/10/24/narodnyya-p1123sni-galickoy-i-ugorskoy-rusi-iii-chasti-v-iv-tomah.html
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2185203 65 Мб
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_243.htm
...А вот предание заонежан: По досюльскому окиян-морю плавало два гоголя, первый бел гоголь, а другой черен гоголь. И тыми двумя гоголями плавали сам Господь вседержитель и сатана. По божию повелению, по Богородициному благословению, сатана выздынул со дня синего моря горсть земли. Из тоя горсти Господь сотворил ровные места и путистые поля, а сатана понаделал непроходимых пропастей, щильев и высоких гор. И ударил Господь молот ком и создал свое воинство, и пошла между ними великая война. Поначалу одолевала было рать сатаны, но под конец взяла верх сила небесная. И сверзил Михайла-архангел с небеси сатанино воинство, и попадало оно на землю в разные места, отчего и появились водяные, леший и домовые
Глава III. Сюжет о творении мира двумя голубями в Галицкой колядке и дуалистические легенды о миротворении
...Колядка о творении мира при помощи ныряния записывалась лишь в Прикарпатье, в Галиции, причем, ограниченность ее распространения отмечалось исследователями особо. В научной литературе она известна в небольшом количестве списков - семи, первые из которых были опубликованы в начале 40-х г. ХIХ в. примерно в то же время, когда появились первые публикации легенд.
Выделяются две версии колядки. Первая начинается словами - Колись то було з початку свЪта...и рассказывает о творении мира двумя голубями. Она сообщает, что, когда не было ни неба ни земли, было только синее море, а посередине его два дуба - два дубойки, на которые - сЪли-упали два голубойци - и стали - раду радити, раду радити и гуркотати: Як мы маемо свЪт основати?. Они решают опуститься на дно моря, и вынести - дрибного писку - и -синёго каменьце:
Дрибный писочок посЪеме мы,
Синiй каминець подунеме мы.
З дрибного писку - чорна землиця,
Студена водиця, зелена травиця;
З синёго каминьця - синьее небо,
Синьее небо, свЪтле сонейко,
СвЪтле сонейко, ясен мЪсячок,
Ясен мЪсячок и всЪ звЪздойки.
Эта версия колядки представлена опубликованным в 1843г. Н.И. Костомаровым и процитированным выше вариантом4 из числа сообщенных ему И.И. Срезневским колядок, собранных в Галиции Берецким 5; позднее этот вариант колядки был перепечатан в сборнике духовных стихов В. Варенцова (1860) и в разное время приводился в работах Ф.И. Буслаева (1861), А.П. Щапова (1863), А.Н. Афанасьева (1868), А.А. Потебни (1887), А.Н. Веселовского (1889) и Н.И. Коробки (1910).6
Еще один записанный в Галиции вариант космогонической колядки первой версии опубликовал в переводе на чешский язык К.Я. Эрбен7 со ссылкой на рукопись сборника Я.Ф. Головацкого (ze sbнrky Iak. Holovackйho v rkp.). Этот текст также рассказывает о двух голубях на двух дубочках, но любопытно, что достают они со дна моря не синий камень, а золотые камешки; в других своих подробностях вариант соответствует первой версии.
Согласно другой версии колядки, посередине моря стояли не два дуба, а один зеленый явор, на котором сидели не два, а три голубя и со дна синего моря они достают не синий, а золотой камень. Эта версия представлена в двух очень близких списках: один - (Koly ne buіo naczalo swita...) из собрания И. Вагилевича с Червоной Руси, с Днестра - впервые был опубликован П.Й. Шафариком в 1842г., затем А. Новосельским (1854), перепечатан О. Кольбергом (1882), был известен Н.Ф. Сумцову, цитируется М.С. Драгомановым; 8 другая запись -(Коли не было з нещада света...) из Сяноцкого округа, Западная Галиция - была опубликована Я.Ф. Головацким в 1864г., разночтения по ней указывает А.Н. Афанасьев (1868), текст приводится Н.Ф. Сумцовым (1887), А.А. Потебней (1887) и А.Н. Веселовским (1889), упоминается Н.И. Коробкой (1910).9
Заметим, что в публикациях обеих версий колядок в отечественных изданиях после первой строки следует припев: Подуй же, подуй, Господи, с з Духом Святым!, варианты, представленные в западнославянских источниках припева не содержат. Любопытно также, что текст колядки второй версии, опубликованный П.Й. Шафариком со ссылкой на собрание И. Вагилевича, отличается по первой строке от приведенного А. Новосельским также со ссылкой на Вагилевича, и соответствует тексту у Я. Головацкого: Koly nebulo z nechada svita, сохраняя некоторые отличия от него в словоформах.
Все названные варианты содержат одну временную форму сюжета - творцами мира здесь являются птицы, которые поднимают со дна моря песок и камень - синий или золотой
В.С. Кузнецова. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции. Новосибирск, 1997. с.3-136
http://www.ruthenia.ru/folklore/kuznetsovacont.htm
Ненецкий миф Ни неба, ни земли не было, была только одна вода. Жили на воде только один горностай и одна гагара. Горностай сказал: Что будем делать? Если так все время будет вода, ничего же не будет. Надо подумать. На это гагара ответила: Я нырну вниз и через семь недель вернусь обратно. Нырнула и через семь недель вынесла во рту один камешек и одну крупицу земли. [Иногда гагару за землей посылает Нум.] Горностай сказал гагаре: Спи, не смотри сюда. Гагара заснула и затем, когда через некоторое время проснулась, увидела, что воды нет, появилась земля, не ней выросли горы и появились духи - хозяева неба и земли [Нум и Нга]. Хозяин неба думает: Вот земля-то есть, а людей нет, что мы будем делать? На это хозяин земли говорит: Я сотворю человека,- и вылепил из глины изображения мужчины и женщины. Подумал: Как я стану делать душу? Хозяин неба на это сказал: Я сделаю,- и вдул в глиняные изображения душу, и они ожили. Так появились люди.
(Л.В Хомич. Представления ненцев о природе и человеке. Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. с.17-18)
Космогонические мифы индоевропейцев и других народов (с.417) - Голубиная книга. Славянская космогония. Сост, пер. и ком. Д.М. Дудко. М,: ЭКСМО-Пресс, 2008. 432с. Антология мудрости
http://ua.bookfi.net/g/Дудко%20H.A.
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_82.htm
Надежда

http://www.youtube.com/watch?v=1WW4ptqvRK4

Мрачный туманъ исчезаетъ
Съ горъ и долинЪ Бескида, -
Боже авось ли сверкаетъ
Для насъ жизнь и побЪда?

По тысячелЪтномъ спанью
Авось ли пробудимся,
Авось долгому дреманью
Больше не предадимся?

Авось въ бездЪятельности
Уже лЪниться небудемъ,
И чувствуя власть крЪпости
Сильно успЪвать станемъ

Авось льзя ли, чтобъ шагали
Русскiе впередъ съ мiром
Чтобъ важную роль играли
ОпредЪлену Богом?

Боже, охъ къ тебЪ вздыхаемъ
Из глубины темноты:
Подай, - ибо жить желаемъ, -
Силы намъ и охоты.
Ю.И.С.
Молитва русинського народу - Надежда. Юлий Иванович Ставровский-Попрадов (18 янв. 1850, Сулин (ныне Словакия) - 27 марта 1899, Прешов) - закарпатский поэт, священник:
Моя отчизна здесь в Карпатах
Среди лесистых синих гор
Где мой народ в старинных хатах
Живет с неиследимых пор


Памятная доска Ивану Сильвай-Сливке в Сваляве

Когда полночный часъ минулъ
Хозяинъ мой худой колдунъ,
Свой ветхій домъ какъ дымъ раздулъ,
А самъ сталъ быти въ новомъ юнъ.

Его рукой нЪсколько сотъ
Кружится съ тайнами колесъ,
Скажи колдунъ, скажи ты годъ:
Чего получимъ отъ небесъ?

Не ждемъ, не жаждемъ крови, слезъ,
Ни жезла, ни вЪнцовъ племенъ,
Чтобъ насъ другой на главЪ несъ,
КолЪна преклонялъ плЪненъ;

Не ждемъ, не просимъ отъ тебя
Врагамъ повсюдный судъ, ударъ,
Одно искаемъ мы: самыхъ себя,
Одинъ самосознанья даръ.

ЗатЪмъ колдунъ, - принявъ свой санъ,
Пожалуй только разъ теперь:
Изволь кружатись колесамъ,
И раствори намъ тайну дверь.

И онъ изволивъ, - растворилъ. -
...И вотъ, явился новый міръ:
Какъ благовЪстникъ вышнихъ силъ
Приноситъ дЪва съ неба миръ.

Розовыми устами намъ
Общитъ небесный поцЪлуй,
- За сердце, кажетъ - сердце дамъ,
Любовью полно всецЪлой...

Теперь востокъ облекся въ свЪтъ
Растетъ мгновенно блескъ на немъ,
И вотъ рука подноситъ вслЪдъ
И солнце съ первымъ года днемъ;

И та рука на твердь небесъ
Писала солнцемъ словеса:
Вонми словамъ чтобъ ты несчезъ,
ТебЪ дремати ужъ нельзя;

Твоя народность дЪва та -
Жизнь юна въ полнотЪ временъ,
Обручникъ ты ей живота,
Жій въ, ней, и будь благословенъ.

Друга рука со молніей
Писала грозно надъ закатъ:
Лжеродъ! будь чуждъ судьбы твоей,
Остань презрЪнъ, и будь проклятъ...

Колдунъ трубою затрубЪлъ
- Насталъ ужъ день - сказалъ теперь -
Востань сынъ русскій, и до дЪлъ,
СпЪши въ самосознанья дверь!

Уріилъ Метеоръ (Иван Антонович Сильвай-Сливка (15 марта 1838, Сусково - 13 февраля 1904) - карпаторусский поэт и писатель, священник
http://rusyns-library.org/category/ioann-silvaj/
Спи не бойся! Будь Бог съ нами,
Кто-бъ тебЪ вредити могъ?
Русска нива подъ ногами,
Надъ тобою Русскій Богъ

  

  
СТАТИСТИКА

  Веб-дизайн © Kirsoft KSNews™, 2001