Влес Кнiга  Iсходны словесы | Выразе | Азбуковник | О памянте | Будиславль 
  на первую страницу Весте | Оуказiцы   
Николай Федорович Скрипник. Влес книга
от 23.06.10
  
Iсходны словесы


То Влес ущаше ПраОце наше земе раяте а злаке сЪяте а жняте вЪна вЪнъща о полех стрднех а ставете Снопа до огнiща а цтеть Го яко Оце Божска Оцем нашем а Матерем Слва якове нас оущаще до Бозе наше а водяща по ренце до стезЪ ПравЪ

Микола Скрипник с дружиною. Фото 1966 из поэтического сборника Встань из могилы, Бояне!
Встань із могили, Бояне! Микола Скрипник с дружинною. фото 1966Видавництво Млин, Лондон-Гаґа опублікувало слідуючі брошури, присвячені дослідам Влес Книги.
1. Влес Книга, частина І-ІV, 112 ст. в році 1968-69
2. V, 70 1972
3. VI, 42 1972
4. VII, 35 1975
В частині І-ІV знаходяться ті тексти, які були публіковані в Жар-Птиці та в творах С. Лєсного, разом 45.000 літер. В частині V поміщені тексти, знайдені вперше М. Скрипником в архіві Ю. Міролюбова (в Аахені) і які не були ще ніде оголошені. Разом двадцять нових текстів, біля 30.000 літер.
В частинах VI та VII поміщені фотокопії всіх публікованих раніш та новознайдених текстів, а також фотокопії всіх відписів Ю. Міролюбова з його первісного манускрипту, в якому він зробив транскрипцію з оригінальних дощечок кирилівкою. Переклад всіх дощечок, крім 38 А та 38 Б, зробив Побратим А. Кирпич. Первісні суцільні тексти розподілив на слова та речення М. Скрипник, він же додав Варіянти Перекладу, завваги щодо транскрипції Ю. Міролюбова та бібліографію. Покійний Проф. В. Шаян вважав це видання основним для дослідів текстів Влес Книги.
М. Скрипник
Галина Сергеевна Лозко. Велесова книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_368.htm
Текст Дощ. 1,2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,4В,4Г,5А,5Б,6А,6Б,6В,6Г,6Д,6Е,6Э,7А,7Б,7В,7Г,7Д,7Е,7Э,7Ж,7З,8,8(2),8(3),9А,9Б,10,11А,11Б,12,13,14,15А,15Б,16А,16Б(ур.),17А,17Б,17В,18А,18Б,19,20(ур.),21,22,23,24А,24Б,24В,24Г,25,26,27(ур.),8(27),28,29,30,31,32,33,33(ур.),34,35А,35Б,36А,36Б,37А,37Б,38А,38Б(ур.),38Б.
Всі оригінальні тексти, окрім зазначених нижче, подано із згаданого видання М. Скрипника, в якому вміщені найточніші редакції. знайдені в архіві Ю. Миролюбова (т.7); уривки дошки 20 опубліковані в 6т., с.21; 31 дошка - т.5, с.26-27; 32 дошка - т.5, с.28-29; уривки 33 дошки - т.5, с.28-29; опубліковані вперше фрагменти дошки 38А - т.5, с.32; дошка 16Б - т.5, с.VI
Г. Лозко. Велесова книга: Волховник. Киев, 2002, 368с.
http://kirsoft.com.ru/skb13/images/vk.doc
З 1967р. ВК потрапляє в поле зору Миколи Федотовича Скрипника, українського бізнесмена в Нідерландах. У 1968р. він видав цю пам'ятку в Гаазі з перекладом на українську мову Андрія Кирпича (Велика Британія). Через два роки видання було повторене в Календарі канадійського фармера. Так ВК потрапила до зацікавлених читачів. Щоправда, переклад А. Кирпича був виконаний за текстами, які публікувалися в Жар-птице, і в ньому було багато темних місць. До того ж і літературне оформлення було далеке від досконалости. У 1970р. Ю. Миролюбов помер. Його архів обслідував М. Скрипник, який знайшов значно кращі розшифрування ВК й опублікував їх у Гаазі та Лондоні 1972-1975 рр. (Влес книга: Літопис дохристиянської Русі-України. Лондон, Гаага. 1972. ч.6. 1975. ч.7)
Борис Яценко. Дещо про методи дослідження Велесової книги (з приводу статей Л. Жуковської та О. Творогова)
http://www.svit.in.ua/kny/bookvles.htm
Фонд 10143, опись 47 (Архив Ю.П. Миролюбова), рулон 9
***6-8-174 - (от руки) Русскому Музею в S. Francisco, дар от Юр. Миролюбова. 24 сент. 1968
дар от Юр. Миролюбова. 24 сент. 1968
***6-8-175...180 (по две стр.) - М. Скрiпник. Влес книга: Лiтопис дохристияньской Русi-України. Частина I. На правах рукопису. ВИДАВНИЦТВО МЛИН. Лондон-Гага, 1968. Страницы пронумерованы I,II,III, 1-6. Предисловие М. Скрипника, переводы на укр. яз. 8 дощек и Дощ.16а из книги С. Лесного. Влескнига
I
I
II
II
III
III
1
1
...
6
6
Фонд 10143, опись 47 (Архив Ю.П. Миролюбова), рулон 10
***7-2-1,2,3…39 - Дощечки Изенбека (Тексты): Влес книга. Лiтопис дохристияньской Русi-України. Частина V. На правах рукопису. ВИДАВНИЦТВО МЛИН. Лондон-Гага, 1968 (пронумеровано 50 стр.: от 2 до 23 тексты из Жар Птицы ; от 24 до 32 тексты из С. Лесного. Влескнига (8 дощек + Дощ.16а); от 33 до 36 тексты из С. Лесного. История Руссов; от 37 до 48 - выписки из Жар-Птицы, С. Лесного, С. Ляшевского, писем (есть 1-ое письмо Ю. Миролюбова А. Куру, других различных источников); 49 - таблица выпусков текстов Дощек в Жар Птице по месяцам; 50 - таблицы соответствий;
***7-2-98...171 - М. Скрiпник. Влес книга: Лiтопис дохристияньской Русi-України. Частина I-IV. На правах рукопису. ВИДАВНИЦТВО МЛИН. Лондон-Гага, 1969 (99,100 - Скрипник. Влес Книга, Передмова до другово видания; 101…142 переводы (Частина I и III); 143…171 тексты (Частина II и IV)
 1969I
1969I
1969-1а
1969-1а
***7-2-144...151 (по две стр.) - Текст Дощечек Изенбека в транскрипции Миролюбова (Згiдно з публикацiею С. Лесного - Влесова Книга). Страницы пронумерованы от 1 до 15. На 15 стр. в конце - Гага - Серпень 1969. М. Скрипник
***7-2-152...171 (по две стр.) - Тексты Дощечек Изенбека из Жар Птицы. Страницы пронумерованы от 1 до 35. На 35 стр. в конце - Гага - Листопад 1968. М. Скрипник
***письмо Ю. Миролюбова М. Скрипнику от 6 июля 1968 (Из архива Миролюбова - Брюссель, В.К. Стрельцов-Юрьев)
письмо Ю. Миролюбова М. Скрипнику от 6 июля 1968
письмо Ю. Миролюбова М. Скрипнику от 6 июля 1968
Многоуважаемый господин Скрыпник!
Вчера я получил Вашу брошюру Влес-Книга, за которую искренно благодарю. Я пробовал обращаться к русско-американскому институту (Нью-Iорк), но не получил никакого ответа. Тем более, ценю я ваше внимание, которое вы оказали мне, прислав один экземпляр. Я бы просил, если можно, прислать мне еще два экземпляра для моей документации и для передачи в музей. Не забудьте и Вы переслать в Бритиш Музеум (Лондон) два экземпляра Вашей брошюры. Там имеется комплект Жар-Птицы за 1956,7,8,9 годы, когда журнал печатался в типографии, на циклостиле его печатал предыдущий редактор, покойный Чирков, до 1954г.
Мой материнский и отцовский язык был украинский, но к сожалению, я его почти забыл за полвека эмиграции.
Сергей Лесной (Парамонов), автор книги Влескнига, к нашему горю, скончался в этом году. Г. Кур (Куренков) - белый генерал, и потому с ним не особенно ладил и покойный. Он же (С. Лесной) разругал и меня с Изенбеком. Однако, живя в Бельгии, да еще во время оккупации, мы мало могли сделать. Критиковали отрицательно тексты Изенбека - проф. Ковалевский, после епископ, кстати - лишенный сана и изгнанный из православной церкви. Критиковал тоже отрицательно - бывший террорист, сотрудник Ленина, инженер К.Н. Платунов, и наконец - некая Жуковская, на основании анализа материалов дощек. Никаких материалов она в руках не держала, видимо, просто, языкатая баба! Напечатала она свою критику в Вопросах Языкознания в Москве. От Москвы я ничего хорошего и не ждал. Критиковал положительно проф. Башилов, а также С. Лесной. Критиковали еще несколько положительных авторов.
Отозвалась и советская Академия Наук, признав алфавит, как возможно существовавший, но...возразила против текста! Ясно, что не могли ученые признать документ, найденный белыми!
В конце концов, это и неважно. Для меня лично важно, чтоб документ не пропал. Вот, и у С. Лесного мог пропасть! Умер ведь человек, а где теперь его рукописи?
Все неопубликованное еще хранится у г. Кура. Я ему передал, но обратно взять уже не могу.
Итак, еще раз благодарю Вас. Остаюсь с уважением к Вам.
Юрий Миролюбов  
Фонд 10143, опись 47 (Архив Ю.П. Миролюбова), рулон 1
***1-24-1,2 Письмо М. Скрипника - Ю. Миролюбову. Гага, 19.8.1968. Сбоку слева приписка - адрес моего сына…
Письмо М. Скрипника - Ю. Миролюбову. Гага, 19.8.1968
Многоуважаемый господин Миролюбов!
Очень благодарю Вас за Ваше письмо от 6-го июля, которое, к сожалению, только теперь получил, так как был в Лондоне, где я работаю в Британском Музее.
Я и мои друзья глубоко признательны Вам за тот большой и самоотверженный труд, который сделали Вы, сохранив текст Дощечек Изенбека от загибели. Мы не сомневаемся в том, что эти дощечки не фальсификация, а оригинальный документ истории наших предков.
Я сделал фотокопии всех материалов напечатанных в Жар-Птице и надеюся в конце этого года опубликовать как оригинальный текст так и перевод его на украинский язык. Первое издание без оригинального тексту было только пробным экземпляром и я переиздал его включив и Вашу транскрипцию дощечок. Два экземпляра этого нового издания пересылаю Вам. Как только появится следующие выпуски Влес Книги я немедленно перешлю их Вам.
Мне очень жаль, что неопубликованные материалы не находятся в Вашем распоряжении...Я написал, несколько месяцев тому назад, письмо на Ваш адрес и просил моего сына, который живет в Сан-Франциско найти Ваш адрес  и передать письмо Вам. Однако, ему удалось только найти контакт с господином Куром и поговорить с ним по телефону. Господин Кур дал мне свой адрес, но на мое письмо не ответил. Я посылаю ему новое издание Влес Книги и прошу еще раз дать мне возможность напечатать еще ненапечатанные материалы Влес Книги. Не знаю, в каких отношениях Вы теперь с ним, но если можете помочь мне в этом деле был бы очень благодарен Вам.
К сожалению, в Британском Музее не сохранились все номера Жар-Птицы. Я подаю Вам на отдельном листочке каких номеров там нет. Но кажется, что все о Влес Книге есть.
Был бы очень благодарен Вам если бы Вы могли хотя бы написать: какие материалы сохраняются еще у господина Кура? Есть ли между ними фотоснимки дощечек? Я готов взять на себя стоимость репродукции тех материалов, которые еще неопубликованы и - если господин Кур желает - перевести и издать их тоже и на русском языке. Мой друг А. Кирпич обладает большим знанием языков и с громадным энтузиазмом занят разшифрованием и переводом Ваших транскрипций.
Напечатанные мною выпуски Влес Книги я разсылаю всем славяноведам на университетах Европы, Америки, Австралии, а также и редакциям журналов, которые имеют своим предметом славяноведение.
Я вполне понимаю, что содержание Влес Книги очень не на руку многим специалистам истории Восточной Европы и потому они всеми силами стараются замолчать или даже дискредитировать Влес Книгу. Но есть и между ними честные ученые, которые вконце концов скажут правду. Недавно один из специалистов по истории Восточной Европы, итальянец, с большим интересом взял изданный мною выпуск Влес Книги и обещал перевести его на итальянский язык, не сомневаясь в подлинности документа. Тоже в Голландии есть шансы на серьезное отношение со стороны ученых славистов.
Имею еще одну большую просьбу к Вам, а именно: могли бы Вы написать мне о деталях исчезновения дощечек? Я живу недалеко от Брюсселя, имею несколько знакомых в университетских кругах и хотел бы позондировать...кто мог быть заинтересованным исчезновением дощечек. Профессор Ек, о котором Вы кажется упоминали, уже умер, но может быть есть еще другие особы, которые дали б информации о событиях по смерти покойного г. Изенбека? Где он жил в последнее время? Кто был в его близком обществе? Не были ли пробы достать дощечки со стороны той или другой институции в Бельгии?
Вы, как очевидец и близкий друг Изенбека могли бы дать очень важные указания: где и в каких кругах нужно искать похитителей дощечек?..Мы все уже на склоне лет и боятся нам уже нет кого, кроме Бога и своей совести...Я обещаю Вам сохранить все в тайне до определенного Вами срока и депонировать в научном институте те сведения или предположения, которых Вы не хочете теперь делать известными...Может быть кто нибудь после нас найдет и вора и даже документы...Невозможное людям - возможно у Бога.
Кончаю, в надежде что мы еще не раз обменяемся мыслями о Влес Книги и что Вы поможете мне окончить то дело, которое Вы начали с таким энтузиазмом и которое навсегда останется Вашею большою заслугою в глазах всех любящих свою Родину.
Остаюсь с глубоким уважением к Вам. М. Скрипник (подпись)
***1-24-4,5 - Письмо М. Скрипника - А. Куру. Гага, 20.8.1968
Многоуважаемый Господин Кур.
Обращаюсь к Вам с большой просьбой: помогите нам довести до конца то большое и важное дело, которое начали Вы и господин Миролюбов публикацией текстов Влес Книги. Я сделал фотокопии всех материалов, которые были опубликованы в Жар-Птице и в изданиях покойного С. Лесного. Первая часть Влес Книги уже издана мною и она содержит транскрипцию оригинального текста и перевод его на украинский язык дощечек 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 9 и 16 согласно с нумерацией принятой С. Лесным в его книге Влесова Книга. Два экземпляра этого второго издания (первое было без оригинальных текстов) я посылаю Вам.
Перевод всех остальных текстов уже наполовину окончен и я надеюсь в октябре, ноябре издать вторую часть Влес Книги, в которой будут помещены все появившиеся в печати тексты Влес Книги и их перевод, согласно со списком, который я тоже посылаю Вам. Таким образом мы будем в состоянии разослать всем университетским славяноведам в Европе и Америке текст и перевод Влес Книги в компактном виде, что без сомнения ускорит научное признание ее необыкновенной исторической ценности. Мы не сомневаемся в том, что Влес Книга есть оригинальным документом, а не фальсификатом, как утверждают некоторые горе-специалисты, даже не познакомившись с ее содержанием...
Как видите, наши цели совершенно совпадают с теми, которые Вы с таким большим энтузиазмом поставили в свое время себе и для которых Вы принесли столько духовных и материальных усилий и жертв.
Сейчас остается только опубликовать и те материалы, которые еще не были опубликованы и которые находятся в Вашем распоряжении. Мы очень просим Вас прислать нам фотокопии всего, что еще не было напечатано и конечно возвратим все связанные с фотокопиями и пересылкой расходы, высылая Вам наперед ту сумму, которую Вы считаете нужною для фотокопий. Мы не делаем никаких гешефтов, книга реализуется нами безплатно, мы хотим только, чтобы не пропала без вести, вся та огромная работа, которую сделали до сих пор Вы и Ваши сотрудники. Журнал Жар Птица очень трудно достать в нормальных университетских библиотеках, а перевод текста без основательного знания старославянского, русского, украинского и польского языка - почти невыполнимая задача для большинства так называемых славяноведов. Кроме того тут играет очень большую роль и тот факт, что содержимое Влес Книги многим из официальных историков совершенно не по нутру и они всеми силами стараются замолчать о ее существовании. Вам, наверное, больше чем мне известны все те интриги и козни, какие встретила Ваша работа популяризации новых исторических фактов и концепций.
Я знаю на основании Ваших статей в Жар Птице, что Вы не принадлежите (к сожалению) к друзьям Украины и украинцев...Но попробуйте в этом конкретном случае - издании материалов Влес Книги - дать нам возможность доказать Вам, что есть тоже украинцы, которые не менее чем Вы любят и уважают прошлое своей родины...Ведь Вы, как историк, не можете не признать, что все события описанные в Влес Книге имели место там, где теперь есть Украина и что о Московской Руси во всем тексте нет ни одного слова...
Письмо М. Скрипника - А. Куру. Гага, 20.8.1968
Чтобы, однако, Вы не имели свентуальных угрызений совести, разрешая нам публиковать материалы на украинском языке, я могу взять на себя обязательство одновременно напечатать и перевод еще неопубликованных материалов на русском языке, при чем это издание может быть и формально Вашим изданием, которым Вы будете распоряжаться по своему усмотрению.
Из моих циклостильных изданий посылаю Вам Коментар N2. Если Вы найдете время и охоту прочитать его, то Вам станет понятным, что наша позиция - украинских монархистов-гетманцев - не есть враждебна по отношению к Московской государственности великороссов и что мы, отстаивая свои права на полный национальный и государственный ренессанс и разцвет Руси-Украины, глубоко убеждены, что русификация всех народов бывшей империи приведет в конце концов до катастрофы. И великороссийскую государственность, тем более что она производится в жизнь разбойниче-террористкими методами подонков и преступников русского народа по инструкциям интернациональных врагов всех Славян.
На этом, пока что кончаю и надеюсь, что Вы поймете нас и не откажете в помощи и сотрудничестве, которое. Наверное, принесет и Вам большое удовлетворение ибо конец - всему делу венец!
С глубоким уважением к Вам, М. Скрипник
***7-2-38 Письмо г. Миролюбова 25.8.1968 до М. Скрипника (вверху справа штамп - копия)
Письмо г. Миролюбова 25.8.1968 до М. Скрипника
Получил копию Вашего письма А. Куру. Вряд ли он откликнется! Помогу Вам, чем могу, я сам. Во всяком случае дам исчерпывающие сведения. О том же, что еще не напечатано не безпокойтесь. Это повторение того же самого. Итак, спасибо и не откладывайте дела в долгий ящик. Ваш уважающий Юр. Миролюбов. 25.VIII.1968
***1-24-6...9 - Письмо М. Скрипника - Ю. Миролюбову. Гага, 26.IX.1968
Письмо М. Скрипника - Ю. Миролюбову. Гага, 26.IX.1968
Многоуважаемый Господин Миролюбов!
Ваше очень дружественное и богатое содержанием письмо принесло мне и моим друзьям большую радость. Оно полно тем духом гуманности и обьективности, которые были когда-то основным признаком культурного человека. К сожалению, сегодня, эти качества ни имеют никакой цены на интернациональном рынке тоталитарных диктаторов справа и слева, да они и совершенно непонятны торжествующему хаму современности…
Я Вам очень благодарен за это письмо и за Ваши хорошие пожелания нашей работе и готовность помочь словом и делом.
Наш знаменитый земляк Н.В. Гоголь в своем романе Тарас Бульба разсказывает, как пал на поле битвы в армии Т. Трисила - Кукубенко. Если было в действительности так, то предки моей матери сражались под предводительством предка Вашей матери за общую Родину, за ее жизнь и славу. Возможно, что - находясь в месте где-то в НАВЕ - они решили помогти нам - ихним правнукам - найти контакт…
В своем письме Вы затронули так много очень важных и интересных вопросов, что мне трудно сразу ответить на все и потому разрешите мне ограничиться в этом письме на самое важное для нас: Влес книгу.
Перевод всего того материала, который был в свое время опубликован в Жар-Птице, господин Кирпич окончил и дал в мое распоряжение, со своей стороны, работаю над разделом Ваших транскрипций на слова, там, где этого раздела не было, а также пробую привести этот раздел в согласие с тем новым, часто различным от опубликованного раздела, пониманием текста господином Кирпичем. Надеемся в очень скором времени быть готовыми с этой работой и приступить к печатанию как текста дощечек, так и переводу. Во время этих изследований текста конечно возникло у меня очень много вопросов, на которые Вы могли б дать ответ, а потому разрешите мне обратится хоть с некоторыми из них к вашей помощи.
Результаты каждого научного изследования зависят в большей степени от тех технических средств и методов, которые применяются во время изследования. Переписывая текст дощечек Изенбека, были ли Вы в состоянии, кроме невооруженного человеческого глаза, пользоваться такими пособиями как микроскоп, гама-лучи, химический анализ, определение возраста дерева, реставрация исчезнувшего с поверхности текста и других общепринятых в сегодняшней науке научных методов изследования старых и поврежденных документов? Прошу не понять меня неправильно: я не имею никакого права и желания делать Вам какие-нибудь укоры, я только хотел-бы знать фактическое положение вещей, для того, чтобы иметь возможность определить: точность Ваших наблюдений и те источники независимых от Вашей доброй воли ошибок, которые автоматически присущи применимыми Вами методам работы.
Реставрация первоначального текста дощечек Изенбека - это труд, который наверное будет занимать умы многих наших ученых еще долгое время…Вы уже указали на другой, не менее важный источник ошибок: искажения начертания букв, при чем, как результат частичного изменения формы буквы может возникнуть совершенно новая буква, которая искажает смысл текста, а часто даже делает его совершенно непонятным. Я попробовал анализировать все те возможности искажений букв, которые имеют свои причины как в специальной азбуке Влес Книги, так и в санскритском способе писания под верхней основной чертой. Как приложение к этому письму посылаю Вам эту таблицу. Можно бы дать сотни примеров из опубликованного текста дощечек, где вполне оправдано сомнение: была ли переписанная Вами буква первоначально действительно такою самою или приняла она совершенно другой образ (например из В стало Б, из Т стало I, из Д стало Л и так далее…(? Мой вопрос к Вам звучит: каким критерием руководились Вы, когда у Вас возникало сомнение в том, что видимая Вами буква искажена временем, червями или транспортом? Искали Вы ее первоначальную форму, или принимали как факт то, что Ваши глаза видели в настоящий момент? Особенно важно это в тех случаях, где очевидно было, что смысл текста искажен. Например, где из слова ТЕЩЕТЕ осталось только IЕЩЕТЕ, то есть, где Т потеряло на верхней основной черте свою поперечную линию и стало I. Этот мой вопрос имеет большое практическое значении при реставрации первоначального текста дощечек, ибо - если Вы уже делали какие-нибудь поправки - то и эти поправки могут быть источником новых искажений и ошибок, при наличии даже большого пиетизма и неприкосновенности исторического документа.
Например, господин А. Кур в одном месте изменил союз З, который очень обыкновенен в украинском языке, на ИЗ, так как союза З в русском языке нет, а господин Кур думает только русским языком…
Мой третий вопрос звучит: как выглядели буквы Ф, Ъ, Ь в тексте дощечек, так как их, к сожалению, нет на фотокопии дощечки 16.
Что касается Ь, то я не знаю, не стоит ли он в слове НОIНЬ, на девятой строчке этой дощечки? В этом значке нет черточки налево и вверх, как обычно пишется в Ъ (ять). В другом месте слово НОIНЬ написано ясно с Ь.
Кроме того, мне кажется, что при транскрипции букв Ч, Ш, Щ - Вы имели очень большие сомнения, какая буква была написана летописцем, ибо во многих местах те же самые слова один раз передаются с буквой Ч, другой раз с буквой Щ, а случается да же и Ш. Припомню слово ЩАС, ЧАС, ШАС - они без сомнения значат то, что и в настоящем украинском языке - ЧАС или ВРЕМЯ. В деталях, я особенно обратил внимание на эти три буквы, так как они имеют громадное значение с точки зрения лингвистики для анализа процессов развития языка. Если бы Вы могли припомнить: как различали Вы эти три буквы одну от другой - это могло быть полезным для реставрации первоначального текста дощечек.
Как видите, я без всякого зазрения совести использовал Ваше дружеское предложение помочь нам, и надеюсь, что Вы найдете время ответить на поставленные вверху вопросы, без взгляду на те или другие личные рефлексы. Научная правда, как Вы совершенно правильно пишите, имеет тоже свои собственные строгие нормы, и тем, кто отважился быть ее жрецами - нельзя избегнуть ее законов…
Простите, что я не сразу ответил на Ваше письмо…Имел надежду, что господин А. Кур удостоит меня чести вести с ним корреспонденцию Влес Книги…К сожалению, он мне этой чести не уделил…
Я послал Вам Коментар N2, в котором найдете некоторые наши мысли и на политические темы. Кроме того, разрешил себе нечто, что может быть Вы примите как нетактичность с моей стороны: послал Вам как подарок из моей библиотеки украинско-русский словарь, которых у меня несколько. Я думал, что читая первод господина Кирпича, Вы иногда можете использовать этот словарь, особенно там, где он пользуется современным украинским литературным языком, который за 50 лет своего развития, довольно далеко отошел от известных Вам в детстве слов и выражений.
Примите мои чистосердечные пожелания полного здоровья Вам и Вашей уважаемой супруге вместе с уверениями, что я очень ценю Ваш ответ на мое письмо и считаю этот ответ как Ваше благословение на тот неблагодарный и нелегкий, но для нас обязательный труд над Влес Книгою.
(от руки) С приветом! М. Скрипник
Таблица возможных искажений форм букв азбуки Влес Книги, которые делают другую букву из первоначальной
I - Первоначальная буква; II - Искажения; III - Новая буква
1-24-9
***1-24-11...14 - (от руки) Письмо М. Скрипника - Ю. Миролюбову. 15.X.1968 (13 - библиография по старослав. яз., 14 - таблица старославянской азбуки)
Письмо М. Скрипника - Ю. Миролюбову. 15.X.1968
Письмо М. Скрипника - Ю. Миролюбову. 15.X.1968
Письмо М. Скрипника - Ю. Миролюбову. 15.X.1968
Письмо М. Скрипника - Ю. Миролюбову. 15.X.1968
Многоуважаемый господин Миролюбов!
В продолжении нашей дискусии о Влес Книге пересылаю Вам Старославянскую Азбуку так, как она напечатана в книге А.Н. Горшкова - Старославянский Язык на стр. 37. Как видите в этой азбуке есть много букв, которых нет в фотокопии дощечки N 16 и я был бы очень благодарен Вам, если бы Вы могли проверить эту азбуку с теми буквами, которые встречались в Влес Книге и вычеркнувши все те, которые Влес Книга не имеет и возвратить мне один экземпляр этой азбуки...   
...Если Вы имеете копию вашей транскрипции дощечек Изенбека, так как Вы в свое время переписывали их текст, она могла бы быть тоже большой помощью при реставрации оригинального текста ВК.
Не припомните ли Вы: сколько фотокопий дощечек было снято Вами и какие именно? Господин Кур опубликовал в Жар Птице - одну.., как фотокопию одной из дощечек, а в комментариях упоминается, что было сделано несколько фотокопий.
Кончаю! С приветом и пожеланиями, всего лучшего! М. Скрипник (подпись)
Фонд 10143, опись 47 (Архив Ю.П. Миролюбова), рулон 10
***7-2-53 - М. Скрiпник. Влес книга. Лiтопис дохристияньской Русi-України. Частина V. На правах рукопису. ВИДАВНИЦТВО МЛИН. Лондон-Гага, 1972
***7-2-97 - Содержание 5 части
7-2-97(1)
7-2-97(1)
***7-2-54 - Передмова...Розглядаючи архiв (переглянули бiля 15 000 сторiнок архiву) Покiйного Ю.П. Мiролюбова знайшов в нiм багато важливых i цiкавiх матерiялiв, якi торкаються Влес Книги, а помiж ними: ще нiде не публIкованi тексты 16-ти Дощечек Iзенбека, якi складалися з приблизно 30 000 лiтер...Гага, 7-го квiтня 1972. М. Скрiпник
***7-2-55 - Текст письма Миролюбова от 10 января 1954 (см. также Письма Ю. Миролюбова - А. Кура http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_328.htm )
7-2-55(1)
7-2-55(2)
***7-2-56 - стр. III - Ю. Миролюбов. Ключ для транскрипции Дощечек Изенбека
7-2-56(1)
7-2-56(2)
***7-2-80 - стр. 23. М. Скрипник. Пояснения
7-2-80(1)
7-2-80(2)
***7-2-81,...96 (по две стр.) - Текст Дощечек Изенбека в транскрипции Миролюбова. Материалы из архива Миролюбова, еще не опубликованные (страницы пронумерованы от 1 до 30. В конце 30 стр. - Гага, 31 березня 1972г. М. Скрипник). Текст Дощ. 8(2), 8(3), 8(27), 14, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33
7-2-81(1)
7-2-81(2)
7-2-81(3)
7-2-81(4)
7-2-82(1)
7-2-82(2)
7-2-82(3)
7-2-82(4)
7-2-83(1)
7-2-83(2)
7-2-83(3)
7-2-83(4)
7-2-84(1)
7-2-84(2)
***
7-2-94(3)
7-2-94(4)
7-2-95(1)
7-2-95(2)
7-2-95(3)
7-2-95(4)
7-2-96(1)
7-2-96(2)
7-2-96(3)
Фонд 10143, опись 80 (Архив П.Т. Филипьева), рулон 16
***14-5-30 Заявление Ю. Миролюбова от 26-II-1969 в правление Музея Русской Культуры
Заявление Ю. Миролюбова от 26-II-1969
В Правление Музея Русской Культуры Сан-Фпанцичко, Калиф.
М.м. Г.Г!
Господин Председатель,
Ввиду той огромной роли, которую сыграл г. Скрыпник (Голландия, изд. Млин) в деле перевода, печатания и публикации материалов, называемых Дощьки Изенбека (Влес- книга), на укр. и русском языке, я прошу Правление признать его заслуги в этой высококультурной роли и высказать ему, и его помощнику г. Кирпич (Лондон) (British Museum) благодарность от Музея Рус. Культуры. Г. Скрыпник и г. Кирпич - украинцы, сторонники гетмана Скоропадского, монархисты и культурнейшие люди. Поощрение необходимо. Они сделали сами первые шаги в нашу сторону.
С уважением Юрий Миролюбов.
***14-5-112 Письмо Н. Скрипника - Майеру. Гага. 9.4.73...кроме части I-IV и части V Влес книги, мною издана тоже часть VI, в которой помещены Фотокопии всех до сих пор найденных текстов дощечек Изенбека опубликованных в Жар Птице и найденных мною в архиве покойного Ю. Миролюбова
***14-5-113 Письмо Н. Скрипника - Майеру. Гага. 26.4.73...Благодарю Вас за присланные 4.50 американских доллара и заказ части VI Влес книги. К сожалению, высылка ее немного замедлилась, так как должны быть сделаны некоторые дополнения (дощечка 34) и свидетельства Госпожи Ж. Миролюбовой. Сегодня послал Вам как принтед матер часть VI Влес книги и имею надеяться, что это максимальное собрание документов до сих пор известных нам из различных публикаций и архивов
***14-5-128,131,140,141,142,143,144 (по 2 стр.) - машинопись. Полностью текст Дощ.21,22,14,19,28,29;26,8(27);23,25;30,31(здесь приводится фрагмент из второго письма (13 ноября 1953) Миролюбова Куру), 8(2),8(3) - внизу последних двух дощечек приписка П. Филипьева - Миролюбовская фальшивка - нагромождение без лада и складу выражений, взятых из Дощек Изенбека. Такие же Миролюбовские зказки нечто вроде сказа Захарихи -. Внизу 28 - приписано рукой П. Филипьева - У Кура - бране руську соупротiве...вашем; У Мир - борбу руськоу соупротвiе...вашiем; Себ то - будто -. Вверху  21 - Фальшивка? или Венды? оуразь - потеря, оскорбление. Внизу 19 - возможно существование двух описей, но также возможна что это чья то реконструкция -. Текст каждой из дощечек, отдельно на одной странице, с разделением на слова, заглавными буквами, без любых знаков препинания, без нумерации. Вверху каждой страницы - слово Дощька (напечатано) и от руки проставлены номера. Текст дощечек имеет свой характерный печатный вид (печатались в разное время). Даты не указаны. Скорей всего это фрагменты из 6 части книги Скрипника за 1972,3, где приводятся фотографии источников из архива Миролюбова. Справа на каждом кадре (из двух дощечек) - нумерация страниц - 34,33,37,36,35,38,32. Внизу от руки комментарии П. Филипьева типа - У Кура - У Мир. Также см. 15-2-95 от 10 окт. 1973
Из Музея Русской Культуры в Сан-Франциско. Фонд 10143 в ГА РФ -->
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_353.htm
Жанна Миролюбова август 1996...я дала Юрочке слово, поклялась, что сделаю все для издания его трудов. Он умер на корабле Виза шестого ноября 1970 года по пути из Америки в Европу...
Когда я первого марта 1971 года сняла эту квартиру в Аахене, то хотела тотчас приняться за работу. Купила шкаф и сложила в него Юрины рукописи, - шкаф оказал-ся забитым доверху. Больше, несмотря на мое огромное желание, я ничего сделать не могла, - ни разобрать, ни классифицировать. Я открывала этот шкаф, начинала горько плакать и закрывала снова. Так длилось много месяцев. Я чувствовала себя покинутой всем миром.
Но однажды позвонил знакомый, который через кого-то узнал, что мой муж умер, и захотел приехать, чтобы выразить соболезнование. Этим знакомым был Николай Федорович Скрипник, украинец по происхождению, которого мне послало само небо. Я ему рассказала о смерти мужа на корабле и о моем обещании опубликовать его труды. Я заливалась слезами и говорила, что мне до сих пор не удалось приступить к этой грандиозной работе. Я позвала его в другую комнату и открыла шкаф. Господин Скрипник взглянул туда, потом на меня, снова туда и сказал: Я разберу архив! И уже через неделю мы приступили к разборке рукописей. Была осень 1971 года.
После перерыва (господин Скрипник какое-то время занимался своими делами) он вернулся, и в феврале 1972 года началась настоящая работа. Шесть недель ежедневно с девяти утра (я - до десяти вечера, а Николай Федорович - до рассвета) мы разбирали материалы, покуда более-менее не привели их в порядок. После этого Скрипник уехал, а я начала подробную классификацию. Я по-прежнему работала с девяти утра до десяти вечера и буквально вынуждала себя лечь поспать
Валентин и Юлия Гнатюк. Велесова книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_404.htm
автор и Скрипник
***Б.А. Ребиндер. Жизнь и Религия Славян по Влесовой книге. Париж (франц. язык), октябрь 1980 (обложка, фотографии Изенбека, Миролюбова, автора и Скрипника). На последней 104 стр. благодарности Миколе Скрипнику за предоставленные тексты и комментарии к ним. Rebindег Boris. Vie et religion des slaves le livre de Vles. Paris, 1980
***Б.А. Ребиндер. Влесова книга. Первая часть. Второе исправленное издание восьми Дощечек. Борис Ребиндер, Руая, Франция, окт. 1985...Мы считаем, что за переводы миролюбовских записей надо бы взяться нескольким переводчикам и чтобы каждый, после долгих размышлений, записал, как можно бы понять эти неясные места. А потом надо эти отдельные переводы сравнить и выбрать лучшие толкованья. Кроме того, что написал Парамонов, у нас были переводы на русский язык нескольких дощечек Соколова и очень хорошие переводы Лазаревича, но мы не всегда с ними согласны...
Но главным пособием для нас была книга, изданная в Голландии Н.Ф. Скрипником с переводом Кирпича на украинский язык, в которой сам Скрипник внес много исправлений
***Б.А. Ребиндер. Влесова книга. Вторая часть. Борис Ребиндер, Руая, Франция, окт. 1985...И тех кто прочитал первую серию моих переводов восьми дощечек по публикации С. Лесного, некоторые сообщили мне любезно, что мои переводы удачные. Я это понимаю так, что они удачны потому что, не листая, можно сразу видеть текст - перевод и комментарии переводчика. Это было возможно потому что тексты Лесного написаны вдоль листа, тексты Н.Ф. Скрипника, по которым я работаю написаны поперек листа. Если бы я начал их переписывать так чтобы расположить тексты как в первой серии, то я вероятно, внес бы свои ошибки. Для того чтобы читатели были спокойны, что я своих ошибок не внес, я решил разрезать фотокопии на строчки и наклеить их в поле листа. А заглавия, которые я добавил - написаны рукой. Б.Р. 28.V.84
...Заключение (стр.80) Дощечками 20 и 27 оканчивается вторая часть моей Влесовой Книги.
Остаются для третьей части дощечки:
П.8/1 (45 строк) А тако ста мерзе Русы…
П.8/2 (40 строк) 8/3 (43 строки) 1 из обломков, 14 (34 строки), 19 (26 строк), 21 (23 строки), 22 (40 строк), 23 (53 строки), 25 (43 строки), 26 (50 строк), 28 (46 строк), 29 (39 строк), 30 (35 строк), 31 из осколков (42 строки), 32 (30 строк), 33 - из 29 осколков и еще 34, написанная прозой из архива Лазаревича.
Все эти дощечки читаются легко. Распорядок слов в духе чешского языка, а главное нет пропусков и азбука не Влесовица, а русская с буквами Ы и Я. Мы предполагаем, что Ю.П. Миролюбов, который собирался написать книгу про князя Святослава, пробовал писать в духе Влесовой книги, т.е. языком десятого века. И для того чтобы не вводить людей в заблуждение, он нумеровал строчки до 45-ти и даже до 50. Поэтому мы решили покамест эти дощечки не переводить. Но повторяем, что этот поверхностный анализ вышеупомянутых дощечек - только наше предположение.
Тексты этих дощечек можно изучать по книге Н.Ф. Скрипника - Влесова книга. V часть (Гаага, 1972).
Борис Александрович Ребиндер. Влесова Книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_365.htm
***О.В. Творогов. Влесова книга. 1990г. Тексты этих дощечек можно изучать по книге Н.Ф. Скрипника - Влесова книга. V часть (Гаага, 1972).
Однако наиболее основательные наблюдения мы можем получить, обратившись к самому тексту ВК. Он известен нам по трем источникам: по публикациям в Жар-птице (далее - Ж) (напомним, что эти публикации воспроизведены в 6-й части издания Влес книга), по машинописи, найденной в архиве Ю.П. Миролюбива в Аахене. Эти материалы известны нам по фотокопии их машинописных текстов, воспроизведенных в 6-й части издания Влес книга) и по машинописи, найденной в Сан-Франциско, - это, как утверждают, тот именно текст, который Ю.П. Миролюбов посылал А. Куру для публикации (Этот текст воспроизведен в 7-й части издания Влес книга). Этот текст обозначим М, и он представит для нас особый интерес.
Публикуя фотокопии М, Н.Ф. Скрипник предпослал им следующее предисловие, которое мы воспроизводим (в своем переводе с украинского на русский):
При тщательном разборе архива покойного Ю. Миролюбова в Аахене выявилось, что - кроме еще нигде не опубликованных 16-ти дощечек Изенбека (Это следующие дощечки: 8(2), 8(3), 14,19,21,22,23,25-33. Их машинописный текст опубликован, как сказано выше, в 5-й части издания Влес книга) - в нем находились также и тексты следующих четырех дощечек, а именно: 16б, 34, 38а и 38б.
Тогда же было установлено, что далеко не все копии текстов, которые были уже опубликованы в Жар-птице и в сочинениях С. Лесного, сохранились в архиве.
Мы приняли за наиболее близкие к оригиналу Влес Книги те экземпляры рукописи Ю. Миролюбова, которые сам Ю. Миролюбов на своей пишущей машинке переписывал и посылал А. Куру в редакцию для печати.
Кроме того, письма Ю. Миролюбова к Н. Скрипнику...неоднозначно указывали, что рукопись Ю. Миролюбова находилась в распоряжении А. Кура.
Поэтому розыски этих документов в архиве покойного А. Кура были крайне необходимы. Госпожа Ж. Миролюбова решила поехать в Калифорнию, чтобы вместе с дочерью А. Кура - Любою - рассмотреть этот архив. Как результат этой поездки она привезла в Аахен тексты записи 30-ти текстов дощечек Изенбека, посланных Ю. Миролюбовым А. Куру, и некоторые его комментарии к Влес Книге. 27.6.1975 я получил возможность сделать фотокопии всех этих материалов в Аахене и послать их коллеге А. Кирпичу, который немедленно начал сравнение текстов Ю. Миролюбова с публикациями в Жар-птице.
К нашему большому удивлению, выявилось, что между обоими вышеназванными текстами имеются сотни различий, какие никак нельзя объяснить обычной редакционной правкой...В качестве примера прошу сравнить тексты дощечек 6б и 6в, в которых в тексте А. Кура испорчено несколько чтений.
После тщательного обсуждения весьма странных и удручающих различий в текстах дощечек Изенбека мы - с коллегой А. Кирпичом - решили, что не имеем права ни скрывать, ни оставить их без пояснения.
Осуществляя это решение, я публикую в части 7 Влес Книги фотокопии всех экземпляров текстов, подготовленных самим Ю. Миролюбовым на основе его собственной рукописи и посланных им А. Куру для редактирования и публикации.
Для того чтобы сделать возможным сопоставление этих текстов Ю. Миролюбова с текстами Жар-птицы, каковые были опубликованы в части 6 Влес Книги, оба издания объединены в одной брошюре...
Рукописи Миролюбова в архиве А. Кура пока не найдено, что, однако, не означает, что ее поиски окончены или безнадежны.
Гаага. 1.9.1975. (Н. Скрипник. Влес книга. ч.7. с.1)
О.В. Творогов. Влесова книга. 1990г.
http://russiancity.ru/books/b48.htm
Одначе найбільше праці й коштів віддав Влес Книзі інж. Скрипник. Він тривалі роки еміґрації працював у голландській Індонезії, а на старість перенісся до Голландії до Гаґи, де все своє існування віддав Влес Книзі, шукаючи за дощечками, за текстами й видаючи їх у гарному вигляді в своєму видавництві Млин у Газі. Йому вдалося врятувати чи не половину змісту Влес Книги. Завдання нелегке, коли зважити, що ориґінальних дощечок немає, а фотознімок тільки дві. Переписів Миролюбова теж немає, бо вони пропали в Кура. Базуватись виключно на Жар-Птиці, чи на виданнях Лєсного не вистачає. Навіть редакція Жар-Птиці, переписуючи на машинці, робила помилки, як писав Кур до Лазаревича. Також не всі тексти дощечок були публіковані в Жар-Птиці не раз відмінно редаговані і змінені.
Багато текстів дощечок, ще не опублікованих, знайшов Скрипник в архіві Миролюбова, текст дощечки 34 в архіві Лазаревича і фотокопію дощечки 16 А в архіві прот. С. Ляшевського. Коли появились перші 4 частини у видавництві Млин 1969 р., ними зацікавився Канадійський Фармер і Вільний Світ і передрукували цілий текст, ориґінальний і переклад. Те саме Альманах Канадійського Фармера 1970 р., з відповідним вступним словом редактора М. Шкавритка. В 1973 р. появився також англомовний переклад В. Качура з поясненням Історичний манускрипт Східної Європи, затираючи тим самим назву Русь чи Антська Держава. В. Качур, завзятий єванґелик, не забув у вступі подати цитати Єремії, які засуджують позабіблійні вірування, про які саме мова йде у Влес Книзі.
Як наткнувся М. Скрипник на Влес Книгу? Найперше він одержав від др. П. Шумовського книжку С. Лєсного Русь Откуда Ты?, видання 1964 р. в Вінніпегу. В ній згадується про Влес Книгу. Тоді роздобув С. Лесного Влесовая Книга (Вінніпег, 1966) та Пересмотр Основ Истории Славян (Мельбурн, 1956). В Британському Музеї знайшов журнали Жар-Птица і С. Лєсного История Руссов в Неизвращенном Виде (Париж-Мюнхен, 1953-60). Перші публікації Скрипника ґрунтувалися на тому, що було друковане в Жар-Птиці. Звідтам довідався Скрипник, що Миролюбов, який друкував у Жар-Птиці, має ще й інші неопубліковані тексти. Знайшовши його адресу, Скрипник почав з Миролюбовим переписуватись, аж до його виїзду до Америки в 1970 р. В дорозі з Америки Миролюбов помер, але Скрипник про довжував свій контакт з його дружиною Жанною в Аахен, Бельгія, де знаходиться теж архів Миролюбова. У видавництві Млин (Лондон-Гаґа), стараннями і коштом М. Скрипника появились усі відомі і знайдені Скрипником тексти Влес Книги, з розбиттям на слова, транскрипцією, примітками до тексту і бібліографією, в 4-ох томах, разом із перекладом А. Кирпича з Англії.
Кирпич вже відійшов. Томи зявились в такому порядку: 1 - 1969, 2 - 1972, 3 - 1972, 4 - 1975. Там теж знаходяться дві фотовідбитки ориґінальних дощечок. Як бачимо, наткнувшись на цей скарб і належно оцінивши його, Скрипник довершив неймовірно складного й важкого діла. Він виправив цілу серію помилок у транскрипції й додав багато варіантів перекладу, для повного розуміння.
...Деякі критики Влес Книги говорили, що Ізенбек це така сама фікція, як і Влес Книга. Тому Скрипник друкує копії документів, які мали відношення до життя Ізенбека. Ті й багато інших документів, які мають відношення не тільки до Влес Книги, але й до проблем передісторії, видає Скрипник окремою книгою До Джерел (Гаґа, 1975). Як мотто цієї книги надруковані такі слова: Тобі, невідомому праотцеві, який своїм натхненним словом викарбував на дощечках Влес Книги скрижалі духу одвічної Русі-України, посвячую цю працю, як щирий вияв моєї глибокої вдячності й пошани
Оріон Ярослав. Голос Предків. Сварог. Выпуск 6, 1997, с.21-26
http://www.svaroh.info/svar_06/orion6.html
Микола Скрипник. Гаґа, 17 квітня 1975 року. Довірчо! В моїй публікації частини V Велес Книги я писав у передмові, що з ласкавого дозволу вдови покійного Ю. Миролюбова, я мав змогу переглянути його архів і знайшов у ньому, крім інших важливих документів, ще не публіковані тексти 16-ти дощечок Ізенбека. В цьому архіві були, звичайно, і тексти, які були вже поміщені в Жар Птиці та творах С. Лєсного, але цілком зрозуміло, що наша увага була звернена, в першу чергу, на нові тексти, і тому дослід вже відомих текстів був відкладений на пізніше.
На моє настирливе прохання пані Ж. Миролюбова поїхала в році 1973 до Каліфорнії та разом з донькою покійного А. Кура Любою переглянула архів А. Кура і привезла з собою до Аахену значну кількість як текстів Велес Книги, так і інших документів, копії яких пані Ж. Миролюбова ласкаво дозволила мені взяти для моїх дослідів. Всі ці матеріали були передані мною покійному А. Кирпичу, смерть якого в кінці 1973-го року перервала його працю над ними.
Мої особисті громадські зобовязання не дали мені змоги раніш як в кінці року 1974-го зайнятися докладними студіями всіх повище згаданих матеріалів, тим більше, що я сподівався під час моєї подорожі до Америки в році 1974-ім ще раз увійти в особистий контакт з пані Л. Кур та обговорити з нею певні спеціальні проблеми, що торкалися текстів Велес Книги. І дійсно, я мав нагоду, разом з пані Ж. Миролюбовою завітати до пані Л. Кур та розмовляти про всі справи, повязані з текстами Велес Книги.
Пані Л. Кур запевнила нас, що вона зробить все можливе, щоб докладно переглянути ще раз архів її покійного батька А. Кура та радо передасть до правної спадкоємиці літературної спадщини покійного Ю. Миролюбова - пані Ж. Миролюбової - все, що вона знайде.
Головним обєктом наших спільних розшуків був ориґінальний манускрипт, зроблений покійним Ю. Миролюбовим як його первісна транскрипція всіх текстів дощечок Ізенбека і закінчений ще в І937 р. в Брюсселі. 3 цього манускрипту покійний Ю. Миролюбов робив особисто на своїй друкарській машинці чи рукою копії, які він і надсилав для редакції та друку до розпорядження А. Кура, що, як спеціаліст у справах праісторії та лінґвістики, перебрав на себе оформлення текстів дощечок Ізенбека для друку.
З листа до мене Ю. Миролюбова я знав, що його манускрипт знаходився в помешканні А. Кура. В архіві покійного А. Кура була знайдена тека з написом - Дуже важливо! Після моєї смерті один примірник цього рукопису негайно надіслати до Конґресової Бібліотеки в Вашингтоні, а другий - до Національної Бібліотеки в Москві -. Однак, ця тека була порожньою...
Негайно після зустрічі з пані Л. Кур я поїхав до Конґресової Бібліотеки в Вашингтоні і шукав там - з ласкавою допомогою панів д-ра Старосольського та п. Надраґи - рукопис Ю. Миролюбова, надісланий А. Куром. Однак, жодних документів від А. Кура Конґресова Бібліотека не одержала. Також були пороблені нами заходи довідатися - через Американських дипломатів у Москві - чи манускрипт Миролюбова одержаний тою чи іншою інстанцією в Москві? І в цій справі не було досягнено жодних позитивних результатів...
Таким чином, шанси на те, що ориґінальний манускрипт Ю. Миролюбова буде знайдений, були зредуковані до мінімуму.
Здоровя пані Л. Кур, яка хворіє роками на дуже гостру форму артриту, дає мало підстав до надії, що вона фізично взагалі в змозі ще раз докладно переглянути архів її покійного батька. Крім того, їй бракує також і спеціального знання проблеми, так що не можна бути певним, що вона напевно помітить манускрипт Ю. Миролюбова. Нікого ж іншого вона до розшуку в архіві не допускає, хоч я не раз робив найбільш конкретні пропозиції допомогти їй в цій справі. Зрозуміло, що в архіві її покійного батька знаходяться не тільки його суто приватні твори й кореспонденція, а також важливі і подекуди таємні архіви російських еміґрантських організацій антикомуністичного характеру, так що може повстати небезпека зради ще живих в Америці та де інде осіб, членів цих організацій. Це були мотиви, які примушували пані Л. Кур виключно самій робити розшуки в архіві. Згідно з останніми інформаціями, пані Л. Кур в цьому році приїде до Європи, і я маю надію ще раз зустрітися з нею та довідатися, чи є які позитивні новини в справі манускрипту?
Враховуючи всі повище описані обставини та й той факт, що і мій вік, і здоровя не дозволяє відкладати остаточний дослід наявних документів Велес Книги на довший час, я вирішив закінчити докладний розгляд тих текстів Велес Книги, які зібрані з обох архівів покійних Ю. Миролюбова та А. Кура, і опублікувати ці тексти.
...Покійний Ю. Миролюбов, так, як я знаю його з довірчої кореспонденції та з розмов його вдови Ж. Миролюбової, був високо порядною та чесною людиною, з родини священика, а мати його походить від Тараса Трясила (Бульби), ніколи не дозволив би собі на якусь підробку чи фальсифікацію історичних документів. Він не раз заявляв і А. Курові, що кожної хвилини готовий скласти присягу в присутності священика, що всі його транскрипції текстів Дощечок Ізенбека зроблені ним особисто, і що він всі ці дощечки мав перед собою так, як він їх описав і подав в численних документах, які є в моїм розпорядженні, та які я сподіваюся, в міру моїх фінансових можливостей, опублікувати для загального відома.
Отже, коли він з свого власного манускрипту переписував КОПІЇ, то можна припустити, що ці копії були найближчими й найточнішими щодо змісту з його ориґіналом, хіба що з друкарськими помилками. Тому я вважаю ці копії Ю. Миролюбова найбільш автентичним документом текстів Велес Книги, які ми маємо (поки що?) до розпорядження. Бо редакція пана А. Кура, як це виявилося з докладних порівнянь його текстів з текстами Ю. Миролюбова, в багатьох випадках переходила межі того, що можна коректно назвати редакцією, а не свідомою зміною чи тенденційним скороченням первісного тексту...
Я не маю наміру шукати те чи інше пояснення чи виправдання цим різницям тексту, які я встановив у багатьох дощечках, і які є в моїм розумінні неприпустимими покаліченнями історичних документів. Я визнаю єдино міродайними для мене тексти в редакції Ю. Миролюбова, хоч і цілком свідомий того, що він наробив теж дуже багато прикрих помилок, але виключно через брак фахової освіти як лінґвіста та через бажання пристосувати орфоґрафію Велес Книги до сучасної кирилиці. Але про ці речі він сам щиро писав, що не може за них ручитися і просить тих, хто ліпше на цьому розуміється, виправити його хиби...Проблема реставрації первісного тексту Дощечок Ізенбека, звільнення його від несвідомих помилок транскрипції Ю. Миролюбова та його кирилівської орфоґрафії лежить в зовсім іншій площині, як ті зміни, що робив А. Кур.
При цій нагоді вважаю своїм обовязком звернути увагу своїх друзів і шанувальників нашого найстаршого літопису - Велес Книги, що навіть коли б нам пощастило одного дня знайти манускрипт всіх текстів, зроблений Ю. Миролюбовим, це не звільнило б нас від конечної потреби реставрації всіх текстів, приведення їх до того первісного вигляду на дощечках, який загубився під час транскрипції їх Ю. Миролюбовим. Бо він не малював їх точно, як бачив, а відразу ж перекладав на кирилівську орфоґрафію, при чому, на превеликий жаль, вживав помилкового ключа для транскрипції, який надавав літерам первісного тексту дощечок інше значення, ніж вони мали в мові наших Предків...Це була справжня трагедія і для самого Ю. Миролюбова, після того, як він усвідомив собі, якої шкоди наробила його аматорська транскрипція незнаної йому абетки і мови...
Я сподіваюся незабаром зробити спробу такої реставрації первісних текстів, хоч і свідомий того, що це праця не для одної особи, до того ж теж не спеціаліста-лінгвіста, а для цілих поколінь вчених, які з любовю та пієтизмом до свого минулого присвятять себе докладним студіям текстів та, в кінці кінців, знайдуть єдино правильну мову та думку, що їх передали нам наші далекі Прадіди... Без такої ґрунтовної реставрації текстів Велес Книги і всі спроби точного перекладу її засуджені на невдачу, бо на сотнях прикладів з дотеперішніх перекладів і покійного А. Кирпича та й інших осіб недвозначно можна довести, що і одна неправильно передана літера може змінити весь зміст і смисл тексту і, тим самим, цілковито викривити ту думку, що містилася в нім.
Дай, Боже, щоб знайшлися поміж нашими молодими ученими особи, які присвятять себе цій праці і тим самим дадуть справжнє розуміння того, що хотіли заповісти нам у Велес Книзі попередні покоління.
Додам ще, що багато з тих закидів та підозрінь, які тепер висловлюють супроти тексту Велес Книги, постали виключно тому, що покалічений транскрипцією, редакцією А. Кура та друкарськими помилками первісний текст Велес Книги справді дає підставу до різних критичних зауважень щодо мови й правопису, та тим самим ллє воду на млин тих свідомих ворогів Велес Книги, яким хочеться її ліквідувати, як памятник саме нашої, української праісторії та культури.
Я не торкнувся тих чи інших доказів автентичності Велес Книги, які дають нам історичні факти, що описуються в ній і що у великій мірі були незнаними дотепер та підтверджуються найновішими археологічними знахідками, бо ця тема занадто глибока й широка, щоб у короткім листі можна було розглянути її. Сподіваюся, що знайдуться і спеціалісти, й аматори археології і використають нові публікації на ці теми (ось, як тритомну Археологію Української РСР та ті збірники, що регулярно друкуються в Києві про результати археологічних дослідів в Україні).
На закінчення хочу тільки висловити моє глибоке й щире переконання, .що як не обмежені й недосконалі є результати наших дослідів над Велес Книгою, але все ж таки того, що вже є досягнено, ніхто вже не посміє і не зможе заперечити чи анулювати, і тому вони знайдуть належне їм місце в скарбниці Духу нашої Русі-України.
М. Скрипник. Кап Мартен, Франція, 26.VІ.1979 р. Вельмиповажна та дорога Пані Тимошенко! Надсилаю Вам копію листа проф. Р. Драґана з Австралії та копію моєї відповіді на нього, з яких довідаєтесь про чудо з Дощечками Ізенбека, які знаходилися в Університеті в N, (NN) та були надіслані проф. С.П. для досліду й перекладу цим Університетом, правдоподібно поміж 1960 -1967 роками в К.
А. Особисто вважаю оповідання пана Г. дуже імовірним, бо, як я вже писав у лютому до пана д-ра Ю. Лісового: певні католицькі організації в Б. були заінтересовані в дощечках...Більш довідаєтесь з копії мого листа, який надішлю з Гаґи.
Звертаюсь до Вас за порадою: чи можемо ми сподіватися на співпрацю Українських Наукових Інституцій при нашім домаганні повернути дощечки власниці (спадкоємиці) всього майна Ізенбека, а в тому, отже, й викрадених у нього дощечок?? Справа може набрати великого розголосу.., бо межує з кримінальними методами інквізиції чи мафії...(...)
Я особисто перед жодним законним заходом до повороту дощечок не спинюся, включно з евентуальним судовим процесом проти Ректорату Університету в N., оскільки вони відмовляються на дружнє полагодження справи в нашому сенсі...Можливо, що матимем справу зі своїми власними земляками...(громадянами Ватіканської Держави), але формально Університет в N. є відповідальна інстанція, і тому треба чекати спротиву в інтернаціональнім масштабі.
Чи може В. Мороз покласти свій авторитет на вагу?? якщо він готовий битися за повернення Дощечок нам?? Коли думаєте, що так - можете надіслати йому обидва листи: проф. Р. Драґана та мою відповідь...
Ви не потребуєте пояснень, що вступаємо в рішучу стадію боротьби за правду й ідентичність дощечок, а тому ця остання битва мусить бути виграна нами!! З дружнім привітом. Ваш М. Скрипник.
М. Скрипник. Кап Мартен, 24.VІ.1979 Дорогий Пане Драґан! В додаток до мого листа від 20.VІ.79 вважаю потрібним поінформувати Вас, що моїм наміром є невдовзі відвідати Університет в N разом з пані Ж. Миролюбовою, яка є правною власницею всього наслідства Ізенбека, отже, і Дощечок Ізенбека та з допомогою бельгійського адвоката домагатися від Університету в N повернення всіх Дощечок Ізенбека на руки законної наслідниці (спадкоємця) цих Дощечок.
Для того мені конче потрібно: листування проф. С.П. з Університетом у N, а особливо листи з N.
Коли б їх не було в архіві П., то необхідно скласти заяву пана Г. про те: коли він бачив дощечки у П., та як вони виглядали, також повідомлення П. про зміст їх та інші важливі деталі. Цю заяву треба завірити у нотаря, як документ свідчення, з його підписом, що теж мусить бути завірений урядовою особою чи інстанцією.
Таким чином, я мав би правну підставу до вимог супроти Університету в N, якщо б вони відмовлялися від цієї афери чи заперечували правдивість тверджень пана Г.
Робіть все не відкладаючи, бо як довідаються про наші наміри, можуть знищити всі дощечки...З дружнім привітом! М. Скрипник
Пошук Велесовоi Книги. Публікацію підготувала Галина Лозко (Публікується вперше. Журнал Сварог, Выпуск 10)
http://www.svaroh.info/svar_10/skripn10_10.htm
*** Из Письма М. Скрипника - С. Ляшевскому, Гага, ноябрь 1972 - Ю. Миролюбов - Оказывается, в бумагах есть еще добрый десяток текстов
Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ), Фонд 10243 (Свято-Троицкая духовная семинария в Джорданвилле), опись 5 (Архив С. Ляшевского), рулон 2
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_374.htm  
Из письма Н. Скрипника Ю. Миролюбову 11.4.1969 года: Завтра еду в Лондон и оттуда напишу Вам обстоятельно о многом, что еще интересует меня и Вас - в связи с Дощечками Изенбека. Почему-то вспомнилось из Бориса Годунова - А.С. Пушкина: Еще одно последнее сказанье И летопись окончена моя Исполним долг, завещанный Мне грешному от Бога...- А вот этого то последнего сказания - никто кроме Вас осуществить ни в состоянии...Только когда Ваша рукопись Дощечек Изенбека будет напечатана как фото-копия в ее первоначальном виде - Вы - а с Вами и я - сможем сказать: Ныне отпущаемы раба Твоего Владыко - по Глаголу твоему с миром...Но не раньше...С сердечным приветом! Н. Скрипник.

  

  
СТАТИСТИКА

  Веб-дизайн © Kirsoft KSNews™, 2001